Fotogaléria

Zborová spomienka

Pripojení

Máme hostí: 17 pripojení
O nás

Slúžiaci bratia:

Milan Javor ml.

Silvester Hubina

Dušan Kučera

Miloš Javorník

Peter Beliansky

 

Isto vás zaujíma, čo to znamenajú tie bežne zaužívané názvy, ktoré počúvate často v našich rozhovoroch, typu "mesačné, mládežnícke, nedeľné, evanjelizačné, biblické, modlitebné" zhromaždenia (pobožnosti). Každé z nich je niečim iným odlišné.

Zhromaždenia mávame každú nedeľu, utorok a piatok. V nedeľu sa stretávame doobeda a poobede. Doobeda prebieha Pamiatka Pánova. Tak ako nám to PÍSMO - BIBLIA odkazuje v knihách - "To činte na Moju pamiatku", keď Pán Ježiš bol so svojimi učeníkmi, lámal chlieb a pil z kalicha a tak postupne po ňom lámali a pili ostatní, ... aj u nás tak robíme s rozpomienkou na Neho. Poobedné stretnutia sú Evanielizačné. Evanielium je radostná zvesť v preklade a túto radostnú zvesť túžime hlásať každému, kto bude mať chuť počúvať, myseľ otvorenú premýšľať a ochotné srdce prijať Pána Ježiša a dať Mu k nohám svoj život.

Mesačné zhromaždenia dostali ten názov preto, lebo sa konajú jednu nedeľu v mesiaci. U nás v Seredi z viacerých historických a organizačných dôvodov raz za 2 mesiace. Poobedné zhromaždenie trvá dve hodiny a viacmenej je to väčšie evanjelizačné zhromaždenie, kde je vždy pozvaný slúžiaci brat (hovoriaci slovo Biblie na vlastnú, alebo vopred dohodnutú tému) a prídu aj bratia a sestry z okolitých miest.

Mládežnícke zhromaždenie je zamerané pre mladých. V našom zbore mávame mládežnícke zhromaždenia každú piatu nedeľu v mesiaci. Približne to kalendárne vychádza na každý tretí mesiac v roku.

Nedeľné zhromaždenia, to sú všetky ostatné (bežné) zídenia v nedeľu, ktoré sa stretávame či už tu máme nejakého pozvaného brata, alebo nie. Pozvaní bratia sú z rôznych zborov po Slovensku a Čechách. Na poobedných zídeniach poväčšinou medzi jednotlivým službami spievajú mladí piesne.

Biblické hodiny sú venované štúdiu a výkladu písma - Biblie. Každý utorok čítame a preberáme po kapitolách zaradom všetky knihy starého aj nového zákona. Aktuálna kniha je vždy napísaná na úvodnej stránke medzi časmi stretávania. Biblické a modlitebné hodiny sa časovo posúvajú podľa posunu času. V lete od 19:00 - 20:00 a v zime od 18:00 - 19:00

Na modlitebných hodinách, ako už navádza samotný názov týchto zhromaždení, sa modlíme. Je to čas, kedy každý piatok ďakujeme za uplynulý týždeň, vyprosujeme si milosť a požehnanie od Toho, ktorý môže všetko na ďalšie dni. Námety na modlitby sú posielané aj za ostatné zbory, ktoré si čítame pred modlitbami. Sú to chvíle, kedy celý zbor v jednote kľačí pred Stvoriteľom a pristupuje v úprimnosti k Jeho nohám pred bratmi a sestrami. Záložka 2010 Záložka 2009 Záložka 2008 Záložka 2007 Záložka 2006
 
Záložka 2005 Záložka 2004 Záložka 2003 Záložka 2002 Záložka 2001
 
Záložka 2000 Záložka1999 Záložka1998 Záložka1997 Záložka1996
 
Záložka1995 Záložka1994 Záložka1993 Záložka1992 Záložka1991


 
Záložka1990 Záložka1989 Záložka1988 Záložka1987 Záložka1986


 


Kresťanský zbor Sereď, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting